En FEGU Succeshistorie fra Morten

FEGU Odense succeshistorie ordbild

"Busters Verden" af Bjarne Reuter blev et vendepunkt for mig. 

Jeg tror det var i 5. klasse vi fik udleveret "Busters Verden". Vi skulle læse nogle kapitler af gangen og skrive små referater.

Men jeg kunne faktisk ikke læse den bog.

Så gik mine forældre egne veje og fandt frem til FEGU Odense.  Jeg gik på FEGU to timer, to gange om ugen i godt 1/2 år, og det var der, jeg lærte at læse.

Efter folkeskolen uddannede jeg mig til aut. Elinstallatør, og i dag er jeg selvstændig og arbejder med elinstallationer indenfor industrien i både ind- og udland.

Privat bor jeg sammen med Tanja, og sammen har vi to dejlige drenge på 6 og knap 3 år.  Vi bor på en nedlagt ejendom, som vi selv er ved at renovere, vi holder lidt får og høns og der er masser af plads at boltre sig på for os alle sammen.


Morten, 31 år

FEGU-forskellen

FEGU Odense lektiehjælp

Navnet FEGU står for Foreningen for Effektiv Grunduddannelse, og det siger meget om den måde vi underviser på. I de mange år jeg har undervist hos FEGU, er jeg gang på gang stødt på elever der var meget fornuftige, flittige og intelligente,  men som var kommet i en situation hvor de ikke kunne følge med i skolen i et eller flere fag. Det har ført til at forældrene prøvede at hjælpe, eller at de søger lektiehjælp hos FEGU.

Så hvordan er undervisningen i FEGU forskellig fra de almindelige skoler? Forskellen ligger i stor grad i tid og opmærksomhed til den enkelte elev samt et sæt principper om indlæring der er væsentlige at kende for at undgå at løbe ind i problemer. Al undervisning skal foregå gradvist, og sådan er skolerne også grundlæggende set bygget op, hvor de første år er meget lette, og senere bliver emnerne sværere og sværere. ”Desværre” er alle elever ikke ens. Nogle elever behøver at få noget gentaget mange gange og lave mange lette øvelser for at forstå noget. Andre fatter det hurtigt og er ikke interesserede i en masse af de samme kedelige øvelser. Så hvad gør en lærer med 20-30 elever? Ja, det er svært.

Men princippet med at lære noget gradvist er mere fundamentalt end bare at fagene bliver sværere i de store klasser. Nu har jeg en 9. klasseelev der har svært ved vinkler og brøker. Jamen, det er der måske mange der har problemer med, det er bare sådan at ingen vil gennemgå de grundlæggende principper om vinkelmåling og brøkregning med en 9.klasser. Denne elev kunne nemt lave mange andre ting end lige netop vinkler og brøker. Han har brug for en lærer der giver sig tid til at gå ned i gear, helt ned på det niveau hvor det begyndte at blive for svært – for det er her problemerne starter. Og problemerne bliver ved med at være der, også i gymnasiet og i videre uddannelser, hvis de ikke bliver fundet og rettet op.

På FEGU får eleverne tid og opmærksomhed. Vi finder det de aldrig forstod, og som sidder som en klods om benet og forhindrer fremgang i den almindelige undervisning.  Vi forklarer det på en simpel og forståelig måde, og vi indøver det til eleven er sikker – og skridt for skridt kommer eleven op på og over niveau.

Det er forskellen. :)

Gode råd

Jeg hører konstant at børnene skal læse hurtigere. Men hvad hvis de ikke forstår det de læser? Så er det jo ligegyldigt. Det er en falsk løsning at prøve at læse hurtigere, at skimme eller at diagonallæse, hvis man skal forstå en tekst. Det er ødelæggende for læseforståelsen. Det er ødelæggende for en uddannelse.

Hjørnestenen i læseforståelse er ikke hastighed, men ORDFORSTÅELSE.


Det er ordenes specifikke betydninger og nuancer der giver forståelsen. Ord man ikke har forstået, eller som man har forstået forkert, gør en forvirret, giver en følelse af tomhed eller dumhed, og man kan sågar blive irriteret, få lyst til at komme væk eller give op. Det er roden til manglende koncentration og en følelse af at man ikke er egnet inden for et emne.
 Man har hørt tale om ordets magt. Vi burde tale om det misforståede ords magt. 
Forståelse skal komme først, så stiger læsehastigheden.

Det er den manglede forståelse af alle ordene i teksten som giver koncentrationsbesvær, dumhed, langsom læsning, lave karakterer, ballade, uro, oprør, uafsluttede studier, skolefrafald osv. Men man kan lære at finde og opklare de ord man ikke forstår, og så skinner solen.