Bliv mere sikker i engelsk!

Har du spørgsmål?

Toftegårdsvej 11,
5471 Søndersø

Tlf: +45 6131 5416
hhp@feguodense.dk

  • Få mere selvtillid og bliv mere sikker i engelsk
  • Få hjælp til engelske stile og skriftlige opgaver
  • Eksamensforberedelse

De fleste elever der kommer til FEGU Studiecenter Odense for at lære engelsk, gør det fordi de mangler selvtillid inden for et eller flere områder af deres engelske sprogkundskaber. De kan have besvær med udtalen eller være forvirret omkring grammatikken.

Selv om disse punkter er blevet taget op i timerne, så har lærerne ofte ikke tid eller ressourcer til at sikre sig at alle eleverne helt har forstået principperne, og de kan ikke altid enkeltvis tage sig af de elever der ikke fangede det første gang i timen.

Vi tilbyder nu hjælp med skriftligt engelsk. På de ældre klassetrin er der engelskopgaver og afleveringer der skal laves. Kort sagt engelske stile eller essays. Men mange elever har aldrig lært hvordan man skriver en stil. Ja, for mange er der svært bare at skrive sætninger på engelsk, så de lyder som engelsk. Vi kan lære jer at skrive engelske sætninger og stile så I kan klare opgaverne og den endelige skriftlige eksamen.

Vores metode

På FEGU Studiecenter finder vi ud af hvilke færdigheder (at tale, skrive eller læse med forståelse) der mangler, og så hjælper vi elven med det. Vi finder det mest grundlæggende som eleven ikke forstod, og det undervises der i. Vi har engelskprogrammer der spænder fra den helt basale fonetik til forberedende og højere uddannelser.

Undervisningen udføres af en universitetsuddannet engelsktalende lærer med stor erfaring i undervisning af elever fra lige 1. klasse til videregående uddannelser. Her er en virkelig god chance til at blive skrap til engelsk og få selvtilliden tilbage!

Få en gratis engelsktest og et interview med vores engelsklærer!

Test og samtale går ud på at finde både elevens stærke sider og de svage punkter for at se, hvad der skal rettes op på – eller måske læres helt fra bunden. Der udarbejdes så et personligt program til opnåelsen af det ønskede resultat.

Kontakt os via e-mail eller telefon.