En FEGU Succeshistorie fra Morten

FEGU Odense succeshistorie ordbild

"Busters Verden" af Bjarne Reuter blev et vendepunkt for mig. 

Jeg tror det var i 5. klasse vi fik udleveret "Busters Verden". Vi skulle læse nogle kapitler af gangen og skrive små referater.

Men jeg kunne faktisk ikke læse den bog.

Så gik mine forældre egne veje og fandt frem til FEGU Odense.  Jeg gik på FEGU to timer, to gange om ugen i godt 1/2 år, og det var der, jeg lærte at læse.

Efter folkeskolen uddannede jeg mig til aut. Elinstallatør, og i dag er jeg selvstændig og arbejder med elinstallationer indenfor industrien i både ind- og udland.

Privat bor jeg sammen med Tanja, og sammen har vi to dejlige drenge på 6 og knap 3 år.  Vi bor på en nedlagt ejendom, som vi selv er ved at renovere, vi holder lidt får og høns og der er masser af plads at boltre sig på for os alle sammen.


Morten, 31 år

The power of increasing certainty

FEGU Odense lektiehjælp privat undervisning

The effect that an uncertainty has on people is often overlooked.

Uncertainty in any area of life can cause a person to feel confused, frustrated and anxious about what to do. Lacking a piece of information can even stop a person from acting at all. Let’s say you are going to meet someone and you know what time you are meeting them but you don’t know where. Then it’s difficult to make a plan. When should you leave the house to arrive? How much time will you need? How should you dress? And so on. This unknown fact generates more questions and more uncertainties and can make one feel upset.


The same thing happens in school. When a student doesn’t understand something, they begin to feel confused. This can result in frustration, boredom and even apathy. Those emotions tend to then spread to other subjects and even to life in general. That’s why when you clear up a confusion in one subject, it often results in improvements in other subjects, as well as an overall improvement in attitude.

Parents often comment that when their kids leave FEGU they seem happier and more energetic. This is because they are clearing up confusions and gaining certainty. Instead of hiding their feelings and focusing on the confusion, they are now more confident and active.

Doubt in a subject too often results in self-doubt, which becomes a dwindling spiral. We have found that when you raise learners' certainty about the subject they are studying, you also help raise their certainty about themselves and their ability to do things.

Basic English for Primary School Students

FEGU Odense basic English

Most primary schools start students on English from the first or second grade. The earlier they start, the better is the philosophy, and for the most part it is true. However, some students have difficulty grasping basic English, and by basic, I mean even the way words are pronounced in English as opposed to Danish.

If a student cannot grasp the sounds of the English alphabet, they have to guess what words mean and they will start doing this, thinking it is what they are supposed to do. Soon they begin reading stories and studying grammar in class while they are still unsure of how to read.

With classes of 20 to 30 students, a teacher may not realize just how much difficulty the student is having or may not have the resources to address it. The student will mistakenly think that English is “hard” or that they are just no good at it.

For over ten years, we have been helping such students get a basic grasp of the English alphabet, which begins with all of the vowel sounds. They learn the difference between how the words “hop” and “hope” or “Dan” and “Dane” are pronounced, along with all of the other sounds in English that can be challenging. Many high school students and adults still have problems pronouncing words with “th”, “v” and “w.”

Our FEGU English program takes the students through basic English sounds so that within two lessons, the student is able to comfortably and confidently read whole sentences and realize that learning English is well within their grasp. From there they learn basic grammar and spelling of hundreds of words. Many students are able to then follow along in class within three months of weekly lessons.

There is no need for your child to struggle with English when we have the tools to help them. Contact us for a free interview and English level test.

FEGU-forskellen

FEGU Odense lektiehjælp

Navnet FEGU står for Foreningen for Effektiv Grunduddannelse, og det siger meget om den måde vi underviser på. I de mange år jeg har undervist hos FEGU, er jeg gang på gang stødt på elever der var meget fornuftige, flittige og intelligente,  men som var kommet i en situation hvor de ikke kunne følge med i skolen i et eller flere fag. Det har ført til at forældrene prøvede at hjælpe, eller at de søger lektiehjælp hos FEGU.

Så hvordan er undervisningen i FEGU forskellig fra de almindelige skoler? Forskellen ligger i stor grad i tid og opmærksomhed til den enkelte elev samt et sæt principper om indlæring der er væsentlige at kende for at undgå at løbe ind i problemer. Al undervisning skal foregå gradvist, og sådan er skolerne også grundlæggende set bygget op, hvor de første år er meget lette, og senere bliver emnerne sværere og sværere. ”Desværre” er alle elever ikke ens. Nogle elever behøver at få noget gentaget mange gange og lave mange lette øvelser for at forstå noget. Andre fatter det hurtigt og er ikke interesserede i en masse af de samme kedelige øvelser. Så hvad gør en lærer med 20-30 elever? Ja, det er svært.

Men princippet med at lære noget gradvist er mere fundamentalt end bare at fagene bliver sværere i de store klasser. Nu har jeg en 9. klasseelev der har svært ved vinkler og brøker. Jamen, det er der måske mange der har problemer med, det er bare sådan at ingen vil gennemgå de grundlæggende principper om vinkelmåling og brøkregning med en 9.klasser. Denne elev kunne nemt lave mange andre ting end lige netop vinkler og brøker. Han har brug for en lærer der giver sig tid til at gå ned i gear, helt ned på det niveau hvor det begyndte at blive for svært – for det er her problemerne starter. Og problemerne bliver ved med at være der, også i gymnasiet og i videre uddannelser, hvis de ikke bliver fundet og rettet op.

På FEGU får eleverne tid og opmærksomhed. Vi finder det de aldrig forstod, og som sidder som en klods om benet og forhindrer fremgang i den almindelige undervisning.  Vi forklarer det på en simpel og forståelig måde, og vi indøver det til eleven er sikker – og skridt for skridt kommer eleven op på og over niveau.

Det er forskellen. 🙂

Succes fra en universitetsstuderende

Selvom jeg allerede studerede engelsk på universitetsniveau da jeg kom til FEGU, så havde jeg stadig en del usikkerhed omkring engelsk. Det var især udtalen og det med kongruens mellem grundled og udsagnsled. Mit problem begyndte dog allerede i folkeskolen. Dengang havde jeg syv forskellige engelsklærere, og det resulterede i at jeg ikke fangede en hel masse grundlæggende ting, og på en eller anden måde blev nødt til at lære engelsk for mig selv.

I 2016 tog jeg til London i et år, og i begyndelsen var jeg så usikker og genert mht. til at tale engelsk at jeg slet ikke talte med nogen. Så tænkte jeg at det nok var bedre at prøve at sige noget, også selvom det lød forkert. Det var det første skridt i den rigtige retning.

Men jeg var stadig usikker i engelsk, og det er derfor at jeg kom til FEGU. Først var der en samtale hvor jeg kunne sige lige hvad det var jeg behøvede hjælp til, og hvad der blev forventet af mig på universitetet. Så fik jeg et program der var skræddersyet til mit behov. Da jeg var færdig med programmet, var jeg ikke alene i stand til at bestå min eksamen, jeg klarede mig også bedre end jeg havde forventet. Derfor kan jeg varmt anbefale FEGU til andre.

K.K.

Vurdering af indsatsen i skolen

Nu da sommerferien er ved at være forbi, og det nye skoleår vinker i horisonten, tænker jeg tilbage på det sidste skoleår og kan kun glæde mig over de præstationer nogle af vores elever udviste. Vi er meget stolte over at have tre elever fra FEGU der bestod deres studentereksamen, og som nu er  i gang med deres næste eventyr i livet.

Der stilles store krav til gymnasieleverne. De får både lange og korte hjemmeopgaver i mange forskellige fag. Noget der nogle gange mangler, er en udarbejdelse af hvordan de skal opdele deres tid, så de kan lave deres opgaver færdige til tiden og samtidigt have tid tilovers til rekreative aktiviteter og familien. Det kan være besværligt.

Det er et stort spring at gå fra grundskolen til gymnasiet. Der er nogle helt andre krav som kan være udfordrende for eleven at indrette sig efter. Det er ikke bare et spørgsmål om IQ, og hvor smart man er. Det er et spørgsmål om at vurdere hvilken indsats der kræves for at udføre opgaven korrekt. Når eleverne kommer til os, så hjælper vi dem naturligvis med at lære de svære ting, men vi giver dem også vejledning om hvad de behøver at gøre for at være i stand til at lave en opgave helt færdig og føle sig godt tilpas med den. Man skal lære selv at vurdere hvilken indsats der er nødvendig. Fx hvis man vil bygge et nyt køkken, så får man en fagmand til at komme og foretage en vurdering af jobbet og se hvilken indsats det kræver: tid, materialer, arbejdstid, pris osv. Det er det samme i skolen. I stedet for at sige hvilken dag de vil begynde på opgaven, så må eleven selv lære at vurdere hvor mange timer det tager og så planlægge udførelsen derefter. Det skal så lige ganges med antallet af fag og andre sociale engagementer, og så får man en ide om hvor meget planlægning der kræves. Det er noget både forældre og elever må overveje her i det nye skoleår.

Lær gode studievaner nu, og året vil forløbe meget glattere, og måske kan vi forhindre panik eller skuffelse ved slutningen af året når det er en uvildig censor der skal vurdere indsatsen.

Gode råd

Jeg hører konstant at børnene skal læse hurtigere. Men hvad hvis de ikke forstår det de læser? Så er det jo ligegyldigt. Det er en falsk løsning at prøve at læse hurtigere, at skimme eller at diagonallæse, hvis man skal forstå en tekst. Det er ødelæggende for læseforståelsen. Det er ødelæggende for en uddannelse.

Hjørnestenen i læseforståelse er ikke hastighed, men ORDFORSTÅELSE.


Det er ordenes specifikke betydninger og nuancer der giver forståelsen. Ord man ikke har forstået, eller som man har forstået forkert, gør en forvirret, giver en følelse af tomhed eller dumhed, og man kan sågar blive irriteret, få lyst til at komme væk eller give op. Det er roden til manglende koncentration og en følelse af at man ikke er egnet inden for et emne.
 Man har hørt tale om ordets magt. Vi burde tale om det misforståede ords magt. 
Forståelse skal komme først, så stiger læsehastigheden.

Det er den manglede forståelse af alle ordene i teksten som giver koncentrationsbesvær, dumhed, langsom læsning, lave karakterer, ballade, uro, oprør, uafsluttede studier, skolefrafald osv. Men man kan lære at finde og opklare de ord man ikke forstår, og så skinner solen.

Mangler dit barn motiveringen til at lære noget?

På FEGU Studiecenter Odense har vi hjulpet hundredvis af elever med at blive motiverede til at lære.

I årenes løb er vi stødt ind i børn der simpelthen ikke har nogen motivation til at lære noget i skolen. Har du nogensinde kigget på dit barn og undret dig over om det engang så videbegærlige barn ikke længere synes at ville lære noget?

Hvordan kan det være at nogle af disse børn ofte klarer sig godt med sport eller andre aktiviteter? Uanset om man går i skole eller ej, så lærer man hele tiden. Der er en glæde ved at lære noget, men nogle gange ser glæden ud til at være gået tabt.

Denne afvisning af at lære kan opstå fra små nederlag i personens uddannelse. Måske var der noget eleven ikke forstod, eller noget der var forvirrende. Nu kan eleven føle sig ude af trit med resten af klassen. Mange gange føler barnet sig for dum eller ikke god nok til at kunne følge med de andre. Bare nogle få af dens slags nederlag sammen med en følelse af at være utilstrækkelig, kan knuse ens motivation. Og der er jo masser af andre ting der kan distrahere de unge mennesker, og som kan holde deres interesse fanget andre steder.

På FEGU gør vi mere end bare at hjælpe med lektierne. Vi prøver at finde ud af grunden til at barnet ikke kan følge med eller ikke kan lave sit hjemmearbejde. Vi har redskaber til at lave fejlfinding og finde det punkt hvor eleven begyndte at få nederlag. Det kan så rettes, og vi bygger dem op derfra, så de kommer op på niveau og samtidigt lærer hvordan man kan lære hvad som helst. Man skulle ikke tro det, men der er masser af elever der aldrig har fundet ud af at gå i skole, og hvordan man lærer noget. De har ingen ide om hvad de skal gøre for at forstå emnerne.

Vi bruger præcise redskaber til at hjælpe eleverne med at finde ud af hvad der er forvirrende for dem, og så at slippe af med disse forvirringer. Efterhånden som de får mere succes inden for et emne, så bliver de gladere og mere sikre på dem selv. Slutresultatet er en elev der selv kan klare sit skolearbejde, og som er motiveret til at gøre sit bedste.

Ring til os for at få en gratis samtale og test.

61 31 54 16

fegu odense studieproblemer

Motivation to Learn

Does your child lack motivation to learn?

FEGU Studiecenter Odense has helped hundreds of students get motivated to learn

Over the years we run into kids that simply are not motivated to learn in school. Have you ever looked at your child and wondered how that once curious kid doesn’t seem to want to learn anymore?

Why then do these same kids often excel in sports or avidly participate in other hobbies? Whether we are in school or not, we are always learning. There is a joy in learning, but sometimes it gets lost.

This rejection of learning can come from a small failure in a person’s education. Maybe the student didn’t understand something or got confused. That student now feels out of step with the rest of the class. Often the child will simply think that he or she is stupid and just not good enough to keep up with the others. Just a few of these small failings, along with a feeling that one is not good enough, can crush motivation. And there are plenty of distractions that young people have to keep them interested.

At FEGU we are not here just to help someone get their homework done. We want to know why a kid cannot or won’t get their schoolwork done. We have tools to troubleshoot and pinpoint where the student had failings and build them up so that they can follow along with the class and learn how to actually study. Believe it or not, there are lots of students who never learned how to study and have no idea what to do when they don’t understand something.

We apply specific tools to help students find what they are confused about and get rid of those confusions. As they get more and more success with a subject, they become happier and more confident. The result is a student who can handle school work and is motivated to do his or her best.

Call us for a free interview and consultation.

61 31 54 16

What is the Best Way to Learn English Grammar?

Why do you need to learn grammar? Is it just to pass an exam? Grammar may be something that we get tested on, but grammar can simply be defined as the way words are put together for the purpose of communicating to others.

I have been teaching grammar for over 20 years and I have found that if a student cannot visit and live in another country, the best way to learn grammar is through live communication and fun activities that are relevant to the real world.

This might include talking about ourselves and asking others questions about themselves. It might be reading interesting stories or even playing games where you have the chance to practice the grammar you are trying to learn. If you can get a chance to speak, listen, read and write using the grammar, it starts to become natural, and you will find that it is easier than you thought.

It is never too late to become good at English!

Whether you are trying to do better in school, become more fluent in English for business or travel, at FEGU Center we can help you become better and have fun at the same time.

We offer individual and group lessons and are open 7 days a week and can accommodate your schedule.

Call 61 31 54 16 to set up a free interview and consultation or click here to send us an email.