Få en gratis samtale og test hos os!

Har du spørgsmål?

Toftegårdsvej 11,
5471 Søndersø

Tlf: +45 6131 5416
hhp@feguodense.dk

Hos FEGU Studiecenter Odense kan du få en gratis samtale og test. Det eneste du skal gøre, er at udfylde denne formular, og vi vil hurtigst muligt kontakte dig, hvis intet andet er meddelt. Vi ser frem til at høre fra dig!

KONTAKT OS
Vi har stor fokus på vores kunder og den gode service, så du kan altid kontakte os. Vi står parat til at hjælpe. Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud, så skal du blot tage fat på os.

Hvad man kan forvente ved en gratis samtale i FEGU Studiecenter Odense

FEGU tilbyder en gratis og uforpligtende samtale. Som en del at samtalen får barnet en gratis test for at se hvad hans eller hendes niveau er og hvor besværlighederne ligger.

Her er hvad I kan forvente når I kommer, og hvordan I kan få det meste ud af denne indledende samtale.

Samtale

Målet med den første samtale er at finde ud af hvad besværligheden er og eventuelt hvorfor. Når I ankommer, laver vi et interview med jer og jeres barn og primært lytter på hvad I er løbet ind i. Der er mange grunde til besvær i skolen, så når I fortæller om problemerne, og hvad I håber på at opnå, så hjælper det os med at forstå de individuelle behov.

Niveautest

Vi laver som regel en kort test i dansk, engelsk eller matematik, hvilket hjælper os med at finde barnets niveau i faget. Vi starter ved barnets niveau uanset alder eller klassetrin. Problemet er nemlig ofte at barnets niveau i faget ikke passer med klassens. I må også gerne bringe materialer såsom skolebøger eller tidligere opgaver som barnet har arbejdet med. Det giver en god ide om hvad der forlanges, og hvad barnet kan.

Orientering

Når vi har en forståelse for barnets behov, kan vi vise jer hvordan vi griber det an. Vi har mange materialer der hjælper til med at udfylder huller i den tidligere undervisning. Disse huller kan skyldes indlæringsbesvær, grundlæggende misforståelser, for højt undervisningsniveau, skoleskift, for hyppige lærerskift, for mange vikarer eller personlige situationer der har forstyrret barnets undervisning. Vi kan som regel fylde de huller uanset årsagen. 🙂 

Undervisningsmiljøet hos FEGU

En væsentlig del af effektiv indlæring består i at være komfortabel i undervisningsmiljøet og med de mennesker der er i det. Ved den indledende samtale kan vi sørge for at både I og barnet føler jer trygge ved at være her i FEGU. Vi har fundet at indlæring i rolige omgivelser hjælper barnet med at åbne op og føle sig sikker nok til at kommunikere hvis der er noget der ikke er forstået, eller hvis barnet føler behov for mere øvelse inden vi fortsætter. Det kan være meget svært i de store klasser i skolen.

Ikke bare ”mere skole”

Lektiehjælp til en eller to elever ad gangen er meget effektivt fordi eleverne kan lære i deres eget tempo. Når de kommer for langt bagud, går de ofte i panik. Nogle af de elever der kommer hos os har allerede været i panik mht. faget, derfor kan den første samtale evt. få dem til at se at vi her for at hjælpe og ikke bare for at have mere skole eller mere hjemmearbejde. Vi giver dem også redskaber som de kan bruge fremadrettet til at hjælpe dem igennem deres videre skolegang og uddannelse. Det er det der gør os anderledes end mere skole og kun lektiecafe. Vores mål er at hjælpe eleverne til at blive i stand til selvstændigt at klare deres hjemmearbejde og følge med i skolen uden at blive overvældet.

Håb

Som sagt er der ingen forpligtelse ved denne samtale. Men eleverne er ofte ivrige efter at komme i gang, og hvis det er tilfældet, så finder vi kalenderen frem og finder en tid der passer jer og os. De fleste kommer på et fast tidspunkt i to timer en gang om ugen. Efter behov kan det ændres til to eller flere gange om ugen. Hvis barnet er klar til at starte, finder vi som sagt en tid og en startdato. Hvis I ikke helt har besluttet jer og har brug for betænkningstid, er det naturligvis i orden. I vil i det mindste have fået en bedre forståelse for problemet, og vores erfaring er at næsten alle problemer i undervisning kan løses. Der er håb.

Har I et barn, eller kender I nogen, der har besvær i skolen? Så ring eller skriv til os for at få en gratis samtale og test.

What to expect when you come for a free interview at FEGU Study Center Odense

FEGU offers a free interview with no obligation. During the interview, we will give your child a free test to determine his or her level and get to the bottom of the difficulty.

Here is what you can expect when you come to visit us, and how you can get the most out of the interview.

Interview

The goal of the first interview is to find out what difficulty your child is having and why. When you arrive, we will interview you and your child and listen to what you have to say. There are many reasons for study problems, so talking about the problem and what you hope to achieve will help us understand your individual needs.

Level Test

We often administer a short test in Danish, English or Math to help us find your child’s level. You are also welcome to bring along any materials such as exercise books, textbooks or earlier assignments your child has been working with to give us an idea of what they are being asked to do in school and how they are performing.

 Orientation

Once we understand what your child needs, we will show you how we can address the problem. We have materials designed to help fill in the gaps that your child may have earlier in his or her education. These gaps can be due to learning difficulties, poor teaching, change of schools or teachers, or personal situations that may have interfered with your child’s education. We can usually fill these gaps no matter what the cause might be.  🙂

The FEGU Learning Environment

A huge aspect of effective learning is being comfortable with the environment and the people around one. The other important purpose of the free interview is to make sure that you and your child feel comfortable being at FEGU. We have found that learning in a relaxed environment helps children to open up and feel safe enough to communicate when they don’t understand something or when they feel they need more practice before moving on.

Not just more school

Tutoring one or two students at a time is very effective because students can learn at their own pace. When they get too far behind, they often panic. Some of the students who come to us are already in panic mode, so what the first interview can do is get them to see that this will not be just more school and homework being piled on them, but that we are here to help ease their study burdens and give them the tools to be able to handle it in the future. This is what sets us apart from just lektiehjælp. Our goal is to help them so that they will be able to do their homework themselves.

The hope factor

As we have said, there is no obligation to this interview. However, students are often eager to start and if that is the case, we’ll pull out our calendars and find a day that works. Most students come at a set time each week for 2 hours, and sometimes more if they feel they need it. If your child is ready to start, we agree on a schedule and a start date. If you or your child decide not to start or you need time to think it over, we will respect that. You will at least walk away with a better understanding of the problem because nearly every study problem that we encounter can be handled. There is hope.

Do you have a child or know someone who is having difficulty in school? Call us to schedule a free interview and test!