Vurdering af indsatsen i skolen

Nu da sommerferien er ved at være forbi, og det nye skoleår vinker i horisonten, tænker jeg tilbage på det sidste skoleår og kan kun glæde mig over de præstationer nogle af vores elever udviste. Vi er meget stolte over at have tre elever fra FEGU der bestod deres studentereksamen, og som nu er  i gang med deres næste eventyr i livet.

Der stilles store krav til gymnasieleverne. De får både lange og korte hjemmeopgaver i mange forskellige fag. Noget der nogle gange mangler, er en udarbejdelse af hvordan de skal opdele deres tid, så de kan lave deres opgaver færdige til tiden og samtidigt have tid tilovers til rekreative aktiviteter og familien. Det kan være besværligt.

Det er et stort spring at gå fra grundskolen til gymnasiet. Der er nogle helt andre krav som kan være udfordrende for eleven at indrette sig efter. Det er ikke bare et spørgsmål om IQ, og hvor smart man er. Det er et spørgsmål om at vurdere hvilken indsats der kræves for at udføre opgaven korrekt. Når eleverne kommer til os, så hjælper vi dem naturligvis med at lære de svære ting, men vi giver dem også vejledning om hvad de behøver at gøre for at være i stand til at lave en opgave helt færdig og føle sig godt tilpas med den. Man skal lære selv at vurdere hvilken indsats der er nødvendig. Fx hvis man vil bygge et nyt køkken, så får man en fagmand til at komme og foretage en vurdering af jobbet og se hvilken indsats det kræver: tid, materialer, arbejdstid, pris osv. Det er det samme i skolen. I stedet for at sige hvilken dag de vil begynde på opgaven, så må eleven selv lære at vurdere hvor mange timer det tager og så planlægge udførelsen derefter. Det skal så lige ganges med antallet af fag og andre sociale engagementer, og så får man en ide om hvor meget planlægning der kræves. Det er noget både forældre og elever må overveje her i det nye skoleår.

Lær gode studievaner nu, og året vil forløbe meget glattere, og måske kan vi forhindre panik eller skuffelse ved slutningen af året når det er en uvildig censor der skal vurdere indsatsen.