Basic English for Primary School Students

FEGU Odense basic English

Most primary schools start students on English from the first or second grade. The earlier they start, the better is the philosophy, and for the most part it is true. However, some students have difficulty grasping basic English, and by basic, I mean even the way words are pronounced in English as opposed to Danish.

If a student cannot grasp the sounds of the English alphabet, they have to guess what words mean and they will start doing this, thinking it is what they are supposed to do. Soon they begin reading stories and studying grammar in class while they are still unsure of how to read.

With classes of 20 to 30 students, a teacher may not realize just how much difficulty the student is having or may not have the resources to address it. The student will mistakenly think that English is “hard” or that they are just no good at it.

For over ten years, we have been helping such students get a basic grasp of the English alphabet, which begins with all of the vowel sounds. They learn the difference between how the words “hop” and “hope” or “Dan” and “Dane” are pronounced, along with all of the other sounds in English that can be challenging. Many high school students and adults still have problems pronouncing words with “th”, “v” and “w.”

Our FEGU English program takes the students through basic English sounds so that within two lessons, the student is able to comfortably and confidently read whole sentences and realize that learning English is well within their grasp. From there they learn basic grammar and spelling of hundreds of words. Many students are able to then follow along in class within three months of weekly lessons.

There is no need for your child to struggle with English when we have the tools to help them. Contact us for a free interview and English level test.

FEGU-forskellen

FEGU Odense lektiehjælp

Navnet FEGU står for Foreningen for Effektiv Grunduddannelse, og det siger meget om den måde vi underviser på. I de mange år jeg har undervist hos FEGU, er jeg gang på gang stødt på elever der var meget fornuftige, flittige og intelligente,  men som var kommet i en situation hvor de ikke kunne følge med i skolen i et eller flere fag. Det har ført til at forældrene prøvede at hjælpe, eller at de søger lektiehjælp hos FEGU.

Så hvordan er undervisningen i FEGU forskellig fra de almindelige skoler? Forskellen ligger i stor grad i tid og opmærksomhed til den enkelte elev samt et sæt principper om indlæring der er væsentlige at kende for at undgå at løbe ind i problemer. Al undervisning skal foregå gradvist, og sådan er skolerne også grundlæggende set bygget op, hvor de første år er meget lette, og senere bliver emnerne sværere og sværere. ”Desværre” er alle elever ikke ens. Nogle elever behøver at få noget gentaget mange gange og lave mange lette øvelser for at forstå noget. Andre fatter det hurtigt og er ikke interesserede i en masse af de samme kedelige øvelser. Så hvad gør en lærer med 20-30 elever? Ja, det er svært.

Men princippet med at lære noget gradvist er mere fundamentalt end bare at fagene bliver sværere i de store klasser. Nu har jeg en 9. klasseelev der har svært ved vinkler og brøker. Jamen, det er der måske mange der har problemer med, det er bare sådan at ingen vil gennemgå de grundlæggende principper om vinkelmåling og brøkregning med en 9.klasser. Denne elev kunne nemt lave mange andre ting end lige netop vinkler og brøker. Han har brug for en lærer der giver sig tid til at gå ned i gear, helt ned på det niveau hvor det begyndte at blive for svært – for det er her problemerne starter. Og problemerne bliver ved med at være der, også i gymnasiet og i videre uddannelser, hvis de ikke bliver fundet og rettet op.

På FEGU får eleverne tid og opmærksomhed. Vi finder det de aldrig forstod, og som sidder som en klods om benet og forhindrer fremgang i den almindelige undervisning.  Vi forklarer det på en simpel og forståelig måde, og vi indøver det til eleven er sikker – og skridt for skridt kommer eleven op på og over niveau.

Det er forskellen. 🙂