Gode råd

Jeg hører konstant at børnene skal læse hurtigere. Men hvad hvis de ikke forstår det de læser? Så er det jo ligegyldigt. Det er en falsk løsning at prøve at læse hurtigere, at skimme eller at diagonallæse, hvis man skal forstå en tekst. Det er ødelæggende for læseforståelsen. Det er ødelæggende for en uddannelse.

Hjørnestenen i læseforståelse er ikke hastighed, men ORDFORSTÅELSE.


Det er ordenes specifikke betydninger og nuancer der giver forståelsen. Ord man ikke har forstået, eller som man har forstået forkert, gør en forvirret, giver en følelse af tomhed eller dumhed, og man kan sågar blive irriteret, få lyst til at komme væk eller give op. Det er roden til manglende koncentration og en følelse af at man ikke er egnet inden for et emne.
 Man har hørt tale om ordets magt. Vi burde tale om det misforståede ords magt. 
Forståelse skal komme først, så stiger læsehastigheden.

Det er den manglede forståelse af alle ordene i teksten som giver koncentrationsbesvær, dumhed, langsom læsning, lave karakterer, ballade, uro, oprør, uafsluttede studier, skolefrafald osv. Men man kan lære at finde og opklare de ord man ikke forstår, og så skinner solen.

Mangler dit barn motiveringen til at lære noget?

På FEGU Studiecenter Odense har vi hjulpet hundredvis af elever med at blive motiverede til at lære.

I årenes løb er vi stødt ind i børn der simpelthen ikke har nogen motivation til at lære noget i skolen. Har du nogensinde kigget på dit barn og undret dig over om det engang så videbegærlige barn ikke længere synes at ville lære noget?

Hvordan kan det være at nogle af disse børn ofte klarer sig godt med sport eller andre aktiviteter? Uanset om man går i skole eller ej, så lærer man hele tiden. Der er en glæde ved at lære noget, men nogle gange ser glæden ud til at være gået tabt.

Denne afvisning af at lære kan opstå fra små nederlag i personens uddannelse. Måske var der noget eleven ikke forstod, eller noget der var forvirrende. Nu kan eleven føle sig ude af trit med resten af klassen. Mange gange føler barnet sig for dum eller ikke god nok til at kunne følge med de andre. Bare nogle få af dens slags nederlag sammen med en følelse af at være utilstrækkelig, kan knuse ens motivation. Og der er jo masser af andre ting der kan distrahere de unge mennesker, og som kan holde deres interesse fanget andre steder.

På FEGU gør vi mere end bare at hjælpe med lektierne. Vi prøver at finde ud af grunden til at barnet ikke kan følge med eller ikke kan lave sit hjemmearbejde. Vi har redskaber til at lave fejlfinding og finde det punkt hvor eleven begyndte at få nederlag. Det kan så rettes, og vi bygger dem op derfra, så de kommer op på niveau og samtidigt lærer hvordan man kan lære hvad som helst. Man skulle ikke tro det, men der er masser af elever der aldrig har fundet ud af at gå i skole, og hvordan man lærer noget. De har ingen ide om hvad de skal gøre for at forstå emnerne.

Vi bruger præcise redskaber til at hjælpe eleverne med at finde ud af hvad der er forvirrende for dem, og så at slippe af med disse forvirringer. Efterhånden som de får mere succes inden for et emne, så bliver de gladere og mere sikre på dem selv. Slutresultatet er en elev der selv kan klare sit skolearbejde, og som er motiveret til at gøre sit bedste.

Ring til os for at få en gratis samtale og test.

61 31 54 16

fegu odense studieproblemer

Motivation to Learn

Does your child lack motivation to learn?

FEGU Studiecenter Odense has helped hundreds of students get motivated to learn

Over the years we run into kids that simply are not motivated to learn in school. Have you ever looked at your child and wondered how that once curious kid doesn’t seem to want to learn anymore?

Why then do these same kids often excel in sports or avidly participate in other hobbies? Whether we are in school or not, we are always learning. There is a joy in learning, but sometimes it gets lost.

This rejection of learning can come from a small failure in a person’s education. Maybe the student didn’t understand something or got confused. That student now feels out of step with the rest of the class. Often the child will simply think that he or she is stupid and just not good enough to keep up with the others. Just a few of these small failings, along with a feeling that one is not good enough, can crush motivation. And there are plenty of distractions that young people have to keep them interested.

At FEGU we are not here just to help someone get their homework done. We want to know why a kid cannot or won’t get their schoolwork done. We have tools to troubleshoot and pinpoint where the student had failings and build them up so that they can follow along with the class and learn how to actually study. Believe it or not, there are lots of students who never learned how to study and have no idea what to do when they don’t understand something.

We apply specific tools to help students find what they are confused about and get rid of those confusions. As they get more and more success with a subject, they become happier and more confident. The result is a student who can handle school work and is motivated to do his or her best.

Call us for a free interview and consultation.

61 31 54 16